1345 Woningbedrijf Ubbergen 1947 - 1972


1.3.1 Financiële verantwoording


Bestanddelen
Begrotingen, met wijzigingen, 1947 - 1969, met hiaten, 20 omslag
Jaarrekeningen met controlerapporten, deels ook met jaarverslagen, 1947 - 1969, 17 omslag