80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


2.4 Verklaringen.

Bereik en inhoud Voor verklaringen van : A. Bos, zie 16. - W.P. Hendriksen, zie 141 - Mejuffrouw T. van Hoof, zie 14 - Mevrouw van Hoof, zie 14 - Mevrouw Huisman, zie 171 -
K. Jannink, zie 143 - Mr. G. Jansen op de Haar, zie 14 - Henricus Jetten, zie 17 -
Th. Meussen, zie 16 - Ir. J.A. Pennink, zie 264 - F.W. Rutten, zie 183 - J.W. Schoonhoven, zie 143 - Vermeer, zie 283.

Bestanddelen
Verslag van een verklaring, afgelegd door Rob R.J. Janssen, betreffende de toestand in de omgeving van het Kelfkensbos in de periode 17 - 20 September 1944., 1946, 1 omslag
Verklaring van A. Uijen, betreffende het oorlogsgebeuren in Hees in de periode 18 - 21 September 1944., 1947, 1 omslag
Verslag van een onderhoud tussen Vermeeren en de heer Maris (beeldhouwer) te Heumen, betreffende de oorlogsgebeurtenissen te Heumen in de periode September 1944 - Januari 1945., (1946), 1 omslag
Verslag van een onderhoud met Mejuffrouw Strik, betreffende de situatie in de omgeving van het Valkhof in de periode van 17 - 20 September 1944., 1946, 1 omslag
Verslag van een verklaring, afgelegd door C.Q.A. van de Peijl, betreffende de gevechten in de omgeving van het Keizer Lodewijkplein op 18 September 1944., 1946, 1 omslag
Brief van J.N. Loenen, betreffende oorlogsgraven in het Kronenburgerpark tijdens de bevrijding van Nijmegen., z.j., 1 stuk
Verslag van een verklaring, afgelegd door E.J. van den Elst (Museum Kamstraat 56), betreffende de toestand in de omgeving van de Barbarossastraat in de periode 17 - 20 September 1944., 1946, 1 omslag
Verslag van een verklaring, afgelegd door P. Duits, betreffende de gebeurtenissen bij de haven in de Septemberdagen 1944., 1946, 1 omslag
Verklaring en rapport van C. Philips, directeur der Gemeente Gasfabriek en Waterleiding, betreffende de gebeurtenissen in de periode 17 September - 1 October 1944 in de omgeving van de Gasfabriek en Waterleiding, afschrift van een rapport van H.H. Bennink aan kapitein Mr. J.C. Boogerd, betreffende de werking van Gasfabriek en Waterleiding, sedert de bevrijding, en inleiding tot het jaarverslag over 1944 der Gasfabriek en Waterleiding., 1946, 1 omslag
Verslag van een onderhoud met Mevrouw Sedée, betreffende de toestand in de omgeving van het Mariaplein op 17 en 18 September 1944., (1946), 1 omslag
Verslag van een verklaring, afgelegd door Tom Lombars, betreffende de toestand in de omgeving van de Barbarossastraat op 17 en 18 September, de evacuatie naar de Ooy, de terugkeer naar Nijmegen en zijn visie op de redding van de Waalbrug., 1946, 1 omslag
Verslag van een verklaring, afgelegd door G.A. Schalk, betreffende de door de Duitsers aangebrachte springlading onder de Waalbrug en de toestand in Lent in de periode 17 - 21 September 1944., 1946, 1 omslag
Excerpt uit een brief van sergeant Ross der Grenadier Guards, betreffende de verovering der Waalbrug op 20 September 1944., 1945, 1 stuk
Verslag van een verklaring, afgelegd door T. Janssen, betreffende het binnenrukken der geallieerde tanks in Nijmegen op 19 September 1944., 1947, 1 omslag
Verslag van een verklaring, afgelegd door H.W. van Ackooy, betreffende de gevechten rond de spoorbrug in de periode 17 - 21 September 1944., 1946, 1 omslag
Verslag van een verklaring, afgelegd door G.G.H. Boshom en echtgenote, betreffende de situatie rond de oude "electrische Centrale" in de periode 17 - 20 September 1944., 1946, 1 omslag
Verslag van een onderhoud met P.J. Gerrits (Res. 2e Luit. Kaderschool III - Van Hornekazerne te Weert - Lb.), betreffende door hem met de geallieerden gemaakte patrouilletochten in het door de Duiters nog bezette Nijmegen in de periode 18 - 21 September 1944, de verovering van het postkantoor en de kwestie Jan van Hoof., (1946), 1 omslag
Verslag van een verklaring, afgelegd door J.M.A. Reinders, betreffende de situatie rond het Keizer Karelplein in de periode 17 - 19 September 1944., 1946, 1 omslag
Verslag van een verklaring, afgelegd door Mevrouw Struik Dalm en dochter, betreffende de gebeurtenissen in de omgeving van de St. Jorisstraat in de periode 17 - 20 September 1944., 1946, 1 omslag
Verslag van een onderhoud met Knoop jr., betreffende de oorlogshandelingen in de omgeving van het Kelfkensbos in de periode 17 - 20 September 1944., (1946), 1 omslag