979 Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwerking Regio Nijmegen 1985 - 2000


1.4 Vergunningen


Bestanddelen
Stukken betreffende de advisering aan G.S. bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven in het kader van de Afvalstoffenwet, 1985 - 1997, 6 omslag
Stukken betreffende de aanvraag door ARN BV om vergunning in het kader van de Afvalstoffenwet voor de afvalverwerkingsinstallatie, 1985 - 1997, 10 omslag
Stukken betreffende het gebruiken door ARN van stortplaatsen in de regio buiten de afvalverwerkingsinstallatie ARN bv om, 1986 - 1990, 1 omslag
Stukken betreffende het bekend maken, toepassen en handhaven van het vergunningenbeleid, 1993 - 1996, 1 omslag