1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


8.2.1 Verpachting van verschillende stedelijke inkomsten en accijnzen


Bestanddelen
Voorwaarden van verpachting der stedelijke inkomsten, accijnzen en gruit, aangelegd ± 1e helft der 15e eeuw, bijgehouden tot ongeveer het midden der 16e eeuw, ca. 1450 - 1550, 1 deel
Voorwaarden van verpachting der stedelijke inkomsten en accijnzen, 16e eeuw, 3 katern
Proces-verbaal der verpachting van de stads-accijnzen ten tijde van de rentmeester Jacob de Mist, 1731 - 1732, 3 stuk
Register en ordonnantiën der stad Nijmegen, houdende de voorwaarden van verpachting van allerlei accijnzen, imposten enz. Aangelegd einde 17e eeuw, bijgehouden tot 1794, (ca. 1675) - 1794, 2 deel
Voorwaarden van verpachting en aantekening van de opbrengst der verpachting van de stedelijke accijns en gruit, (14)99 - 1502, 1 omslag
Aantekening van de opbrengst der verpachting van de stedelijke inkomsten en accijnzen, 1517/1518 - 1528/1529, 1551/1552 - 1562/1563 en 1667, 4 stuk; 1 omslag; 1 deel
Verpachtingsrol der stedelijke accijnzen, St. Peterspachten genaamd, met aantekening der opbrengst, 1721/1722 - 1810/1811, 26 stuk
Briefwisseling en andere stukken inzake een geschil tussen de magistraat der stad Nijmegen en de Nijmeegse "Wijnwerden" (wijntappers) inzake de regeling en toepassing van de wijnaccijns, 1560 - 1561, 1 omslag
Memorie betreffende een in te stellen accijns op wijnen, (ca. 16e eeuw), 1 stuk
Staat van aan de rentmeester afgedragen gelden door Reiner Born als collecteur van de stads-bieraccijns over de jaren 1653 - 1662, alsmede een raming van de opbrengst over 1663, 1653 - 1663, 2 stuk
Rekening van Reiner Born van de stedelijke bieraccijns, 1659 juli - 1660 juni, 1 stuk
Verpachtingsrol van de accijnzen op wijn, bier en het gemaal, St. Janspachten genaamd, met aantekening der opbrengst, 1721/1722 - 1805/1806, 16 stuk; 8 katern
Rekening van de ontvangst van de accijns op de uitvoer van waren, 1650, 1 deel
Publicatiën van de magistraat van Nijmegen inzake de verpachting van het recht tot het houden der erfhuizen, 1776, 1788 en 1809, 1 omslag
Voorwaarden van verpachting van het recht tot het houden der erfhuizen binnen Nijmegen; met aantekening der gunningen en afschriften der akten van pandveiligheid der pachters, 1788 - 1809, 5 omslag
Voorwaarden van verpachting van het recht tot de afslag der vis binnen Nijmegen, sedert 1802 met aantekening der gunning, 1796 - 1810, 8 omslag
Voorwaarden van verpachting van het recht der stads-slede, 1808, 1 stuk
Voorwaarden van verpachting van het recht der stadskraan, met aantekening der gunning, 1809, 1 stuk