740 Gemeentelijke Sociale Dienst Nijmegen 1938 - 1984


1 Archief


Bestanddelen
Registratieboeken klanten GSD, 1964 - 1967, 2 deel
Stukken betreffende Willem Bunge, ten dele in zijn hoedanigheid als lid van het Burgerlijk Armbestuur van de gemeente Nijmegen, 1921 - 1936, 1 omslag
Instructie voor het arresteren van NSB'ers, direct na de bevrijding, 1944, 1 omslag
Register van ziek- en herstelmeldingen en in- en uitdiensttredingen bij de GSD, Nijmegen, 1938 - 1955, 1 omslag
Dagelijks bestuur Sociale Raad, 1958 - 1961, 1 omslag
Stukken betreffende de (re)organisatie van de GSD, 1941 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van de GSD, 1951 - 1974, 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van de GSD; met bijlagen, 1975 - 1983, 4 omslag
Stukken betreffende de totstandkoming van het beleidsplan 1983 - 1989 van de Sociale Dienst en de Kredietbank van de gemeente Nijmegen; met bijgevoegd beleidsplan, 1983 en andere documentatie 1983 - 1985, 1983 - 1989, 1 omslag; 8 omslag
Stukken betreffende de Veranderingsgroep Sociale Zaken 1984 plus documentatie; met retroacta, 1982 - 1985, 2 omslag; 4 omslag
Stukken betreffende bewijzen van onvermogen, 1953, 1964, 1 omslag
Bedrijfs- en Beheersverorderingen, waaronder verordering GSD-Nijmegen, 1943 - 1984, 2 omslag
Gem. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1937 - 1939, 3 omslag
Gem. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1937 - 1940, 3 omslag
Gem. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1937 - 1942, 5 omslag
Gem. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1940 - 1945, 2 omslag
Gem.Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1940 - 1946, 2 omslag
Gem.Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1941 - 1949, 4 omslag
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, 1942 - 1950, 2 omslag
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, 1942 - 1951, 3 omslag