1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


1.2.10.1.2 Aanleg, opheffing, onderhoud en verbetering van wegen


Bestanddelen
Stukken betreffende het bestemmen van wegen tot openbare wegen, 1955 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende het aanpassen van de wegeninfrastructuur bij de aanleg van de Betuweroute, 2000 - 2001, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg en verbetering van wegen te Doornenburg, 1948 - 1999, 25 omslag
Stukken betreffende de aanleg en verbetering van wegen te Bemmel, 1954 - 2003, 55 omslag
Stukken betreffende het plan tot aanleg van een verbindingsweg tussen de Van Elkweg en Lodderhoeksestraat, 1998 - 1999, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg en verbetering van wegen te Angeren, 1953 - 2001, 14 omslag
Stukken betreffende de aanleg van een rijwielpad in het buitengebied tussen de Kampsestraat en de Lage Zandsestraat, 1995 - 1997, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van een rijwielpad in het buitengebied tussen Bemmel en Elst, 1995 - 1996, 1 omslag
Stukken betreffende de overdracht van het onderhoud van wegen door particulieren aan de gemeente, 1961 - 1972, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van rijwielpaden in de Karstraat te Bemmel, 1973 - 1976, 2 omslag
Stukken betrefende de meerjarenplannen voor het onderhoud aan de wegen, 1986 - 1998, 1 omslag
Stukken betreffende de onttrekking van wegen aan het openbare verkeer, geordend per kern, 1941 - 1987, 4 omslag
Stukken betreffende het opheffen van het ruiterpad rondom Oostervelden te Bemmel, 1991, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg en verbetering van wegen te Haalderen, 1953 - 2001, 15 omslag
Aanleg en verbetering van wegen in het kader van de ruilverkaveling; met tekeningen, 1984 - 1999, 6 omslag
Stukken betreffende het afsluiten van wegen voor gemotoriseerd verkeer in één of beide richtingen, 1978 - 1999, 13 omslag
Rapport van de Grondmij betreffende het ontwerpen van ontsluitingswegen voor Bemmel, 1997, 1 omslag
Stukken betreffende aanleg en verbetering van het fietspad van Ressen naar Gendt, 1955 - 1957, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van een tweede rijwielpad langs de tertiaire weg 103 van Bemmel naar Gendt, 1975 - 1978, 4 omslag
Stukken betreffende de reconstructie van de tertiaire weg 103 van Angeren naar de Krakkedelseweg, 1963 - 1973, 6 omslag
12