2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.4.2.1 Bevolkingsregister

Bereik en inhoud Tot 18.. was het grondgebied van Nijmegen verdeeld in de wijken A (binnenstad, tussen de ...straat en de ... straat), B (binnenstad...) etc. Vanaf 18... kwam daarbij wijk N (...) ..

Bestanddelen
Stukken betreffende richtlijnen voor het bijhouden van het bevolkingsregister ten aanzien van vluchtelingen en van vermiste of overleden burgers en militairen, 1940 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de aanpassing van persoonskaarten in verband met verkregen ontheffingen van het dragen van de jodenster, 1943 - 1944, 1 omslag
Brief van de burgemeester aan de ontvanger der Registratie over de storting van 96 gulden wegens overtredingen van het reglement tot instandhouding van het bevolkingsregister, 1841, 1 stuk
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen uit het bevolkingsregister, 1930 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de invoering van een persoonsregister, 1936 - 1940, 1 omslag
Verslagen over de verrichte werkzaamheden door werkloze hoofdarbeiders, die in werkverschaffing zijn tewerkgesteld voor het aanleggen van een persoons- en archiefregister, 1938 - 1939, 1 omslag
Stukken betreffende de publicatie van het artikel 'Afvoering van het bevolkingsregister in verband met den internationalen toestand' van F.J. Wilburg, medewerker van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Militaire Zaken, 1940, 1 omslag
Stukken betreffende het afvoeren van bewoners en woonschepen van het gemeentelijke bevolkingsregister naar het centrale bevolkingsregister, 1941 - 1944, 1 omslag
Stukken betreffende het mededelen aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters dat de betreffende archieven voldoende zijn beschermd, 1942 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen uit het bevolkingsregister aan derden, 1943 - 1944, 1 omslag
Invoering van het persoonskaartenstelsel in Ewijk, 1938,
Invoering van het persoonskaartenstelsel in Groesbeek, 1938-1939,
Ingekomen en uitgaande stukken bij de Burgerlijke Stand en de afdeling Bevolking betreffende het verstrekken van inlichtingen uit en het bijwerken van de registers, 1931-1946,
Stukken betreffende het inrichten van een nieuw bevolkingsregister, 1849 - 1850, 1 omslag
Stukken betreffende het opstellen en vaststellen van de Keur tot instandhouding van het bevolkingsregister, 1850, 1 omslag
Brief van L.A.J.W. Sloet, griffier van Provinciale Staten van Gelderland, met de mededeling dat hij het bevolkingsregister komt inspecteren, 1851, 1 stuk
Bekendmaking en aanschrijving over de naleving van de reglementen voor de bevolkingsregisters, 1852, 1860, 1 omslag
Stukken betreffende verzoeken van Gedeputeerde Staten van Gelderland om te reageren op voorstellen van de minister van Binnenlandse Zaken over aanpassingen van de voorschriften voor de bevolkingsregisters, 1860, 1870, 1 omslag
Stukken betreffende de aanvraag bij de provincie van modellen voor de nieuw aan te leggen bevolkingsregisters, 1861, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de Verordening tot bevordering der regelmatige bijhouding der bevolkingsregisters in de gemeente Nijmegen, 1861 - 1862, 1 omslag
12