2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.3.2 Toezicht op de openbare ruimte


Bestanddelen
Stukken betreffende de controle van de jaarstukken van de Burgerwacht ter vaststelling van de subsidie over 1927, 1928, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek van J. de Falize om een staanplaats voor zijn scharenslijperswagen, 1919, 1 omslag
Staten van gevangenen die gedurende 1871 en het tweede halfjaar van 1872 wegens politieovertredingen zijn verpleegd in het Huis van Bewaring te Nijmegen, 1872 - 1873, 2 stuk
Brief van de Commissie der Godshuizen met een verzoek om Verhoeven, schoenmaker in de Bagijnengas, te straffen voor het aanzetten van Peter de Mild, wees uit het Burgerkinderenweeshuis, tot diefstal van turf aldaar, 1815, 1 stuk
Stukken betreffende de instelling van de commissie van toezicht op de bioscopen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende aanvragen door kermis- en circusgasten voor staanplaatsen, 1919, 1 omslag
Doorslagen van vergunningen voor film- en bioscoopvoorstellingen, 1944 - 1946, 1 omslag
Verzoekschrift van de Nijmeegse Zouaven Broederschap 'Fidei et Virtuti' om een collecte te mogen houden voor de aanschaf van een vaandel, 1889, 1 stuk
Verzoekschriften van feestcommissies tot oprichting van tijdelijke erebogen en erepoorten in diverse parochies in verband met kerkelijke festiviteiten, 1880, 1897, 1910, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de Werkgemeenschap Vreugde en Arbeid van het Nederlands Verbond van Vakvereenigingen te Amsterdam om een vergunning voor het houden van een 'specialiteitenavond' in het Concertgebouw De Vereeniging , 1941, 1 omslag
Stukken betreffende voorschriften voor het houden van collecten, 1816 - 1945, met hiaten, 1 omslag
Stukken betreffende verzoeken van bepaalde particulieren en instellingen uit Nijmegen en buurgemeenten tot het houden van collecten, 1816 - 1946, 30 omslag
Vergunning verleend aan koopman J.A. Quack om in het pand Steenstraat C 70 een opening aan de Waalzijde te maken voor de opslag van goederen, onder de bepaling dat door tralies en metselwerk de verbinding met de binnenzijde van de stad wordt verhinderd, 1818, 1 stuk
Minuten van brieven aan predikanten van protestantse kerken betreffende het houden van collecten, 1822 - 1826, 1 omslag
Stukken betreffende een onderzoek naar een collecte voor de RK Kerk te Curaçao, 1827, 1 omslag
Stukken betreffende de invoering van de middelbare tijd bij de regeling van de openbare uurwerken, 1835 - 1842, 1 omslag
Voorstel van de burgemeester aan de wethouders om het uitstallen in verband met het St. Nicolaasfeest te verbieden, 1841, 1 stuk
Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het maken van een noodraam of uitgang in huizen aan de Waalkade, 1846, 1 omslag
Stukken betreffende de openstelling van de poorten van de vesting in verband met het vervoer van meststoffen, 1847 - 1848, 1 omslag
Stukken betreffende de medewerking van de gemeente bij de organisatie van loterijen voor de armen door de Vereeniging van H. Vincentius van Paulo te Nijmegen, 1848 - 1857, 1 omslag