781 Gemeente Dreumel 1811 - 1983


1.1.2.2.02 Volkshuisvesting


Bestanddelen
Aangiften door verhuurders van woningen die drie of minder ter bewoning bestemde vertrekken bevatten, 1903, 1 omslag
Verordening op 'het bezigen van wagens of voertuigen tot woning dienende', 1906, 1 omslag
Verordening ter vaststelling van de eisen aan woningen te stellen, zoals bedoeld in art. 1 der Woningwet, met wijzigingsverordening, 1906, 1909, 1 omslag
Bouwtekeningen, deels met stukken betreffende de aanvraag en de verlening van bouwvergunningen, 1907 - 1939, 23 omslag
Stukken betreffende aanschrijvingen van de Gezondheidscommissie inzake nieuw gebouwde woningen die niet aan de bouwverordening voldoen, 1909 - 1910, 1 omslag
Jaarverslagen van hetgeen ter verbetering van de volkshuisvesting is geschied, 1916 - 1920, 1925 - 1926, 1 omslag
Verordening op het bouwen en wonen, alsmede wijzigingsverordening, 1926, 1927, 1 omslag
Bouwverordening, 1933, 1 omslag
Akten wegens ingevolge de Landarbeiderswet verstrekte hypothecaire geldleningen ten behoeve van de bouw van woningen, 1933 - 1935, 1 omslag
Stukken betreffende een enquête naar de toestand van de woningen die door de watersnood van 1926 hebben geleden en destijds zoveel mogelijk zijn hersteld; met tekening, 1938 - 1939, 1 omslag
, 1927-1941,
Stukken betreffende de verlening van bouwvergunningen, alfabetisch geordend op naam van de aanvrager; met tekeningen, 1939-1983,