546 Collectie Codices [circa 1000 - 1730]


Rubriek: 1 Archief
Archief 546 Collectie Codices
Inventarisnummer 10
Beschrijving Pelbartus de Themeswar
Pomerium sermonum de Sanctis
Hagenau, Henricus Gran, in opdracht van Johannes Rynman, 1501
Druk, papier, 1 + 358.bll., Latijn

Vroegere bezitters:
Klooster Hessenberg te Nijmegen ("Den Susteren op den Hesschberch tot Nymmeghen" op de voorzijde van het schutblad voorin).

Aard werk:
Boek met preken van de minderbroeder Pelbartus de Themeswar (overl. 1504) over heiligen in de volgorden van hun feestdagen volgens het kerkelijk jaar. Dit prekenboek is verdeeld in een winterstuk en een zomerstuk. Na de preken volgt vanaf fol. 356. vo nog een vita van St. Johannes Elemosynarius, patriach van Alexandrië. Voorin bevinden zich alfabetische trefwoordenlijsten op de inhoud van de preken van respectievelijk het winter- en het zomerstuk, elk gevolgd door een lijst van preken in de volgorde, waarin ze in het betreffenden jaargedeelte voorkomen.

Literatuur:
- Geurts en Nissen 1984, blz. 17
- Geurts 1989, blz. 158-159
- Van Dongen 1994, deel 3, blz. 77-78

Bijzonderheden:
"Pomerium" (= pomarium) betekent letterlijk boomgaard.
Geurts en Nissen en, in navolging van hen, ook Van Dongen geven ten onrechte als titel van dit werk op : "Sermones
Quadragesimales Pomerii".
Periode 1501
Voorwaarden voor raadpleging Uitsluitend op microfiche ter inzage. Raadplegen van het origineel alleen na schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 deel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie