80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


Rubriek: 2.3 Officiële rapporten.
Archief 80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
Inventarisnummer 37
Beschrijving Rapport van C.L. van Mameren, adjunct-hoofdbrandmeester, betreffende het werk van de brandweer in de periode 17 September 1944 - April 1945.
Periode 1945
Bereik en inhoud Zie ook nr. 262.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 omslag