485 Ooijse, Erlecomse en Kleefse Buitendijkse Polder, vanaf 1838 Buitenpolder Erlecom 1700 - 1943


Rubriek: 1.3 Associatie der Geërfden belast met de Krib- en Waterwerken in de Buitenpolder Erlecom, 1772 - 1856
Archief 485 Ooijse, Erlecomse en Kleefse Buitendijkse Polder, vanaf 1838 Buitenpolder Erlecom
Inventarisnummer 3406
Beschrijving "Protocol der Krib- en waterwerken in den Cleefschen, Erlecomschen en Ooijschen buijtendijcksen polder", register houdende de notulen der vergaderingen van de Kribgeërfden vanaf 1772 en vanaf 1779 tevens de rekeningen
Periode 1772 - 1806
Vorm 1 deel