486 Associatie der Geërfden belast met de Krib- en Waterwerken in de Buitenpolder Erlecom 1772 - 1856


Rubriek: 1 Archief van de Associatie de Geërfden belast met de Krib- en Waterwerken in de Buitenpolder Erlecom
Archief 486 Associatie der Geërfden belast met de Krib- en Waterwerken in de Buitenpolder Erlecom
Inventarisnummer 3406
Beschrijving "Protocol der Krib- en waterwerken in den Cleefschen, Erlecomschen en Ooijschen buijtendijcksen polder", register houdende de notulen der vergaderingen van de Kribgeërfden vanaf 1772 en vanaf 1779 tevens de rekeningen
Periode 1772 - 1806
Vorm 1 deel