282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


Rubriek: 2.2.1 Reglementering
Archief 282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt
Inventarisnummer 312
Beschrijving Lijsten van stemgerechtigde lidmaten en processen-verbaal van de verkiezingen van notabelen; met bijlagen 1898-1903
Periode 1869 - 1957
Voorwaarden voor raadpleging Niet openbaar tot 1/1/2035
Vorm 1 omslag