960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 709
Beschrijving Stukken ingekomen bij de vrederechter
Periode 1816 - 1838
Bereik en inhoud Niet op microfiche aanwezig. Originelen aanwezig in het Gelders Archief te Arnhem.
Vorm 1 pak