960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 298
Beschrijving Protocol, houdende de akten van depôt, welke gratis zijn opgemaakt voor de ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen gedeponeerde stukken
Periode 1822, november 15 - 1825, mei 26
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel