546 Collectie Codices [circa 1000 - 1730]


Rubriek: 1 Archief
Archief 546 Collectie Codices
Inventarisnummer 33
Beschrijving (Liber usualis)
ca. 1550
Handschrift, papier, 104 + 3 bll. Latijn

Vroegere bezitters:
Zuster Elisabeth Kivids van het klooster Bethlehem te Nijmegen ("Dit hoert toe Elisabets Kivids van Bethleem binnen Nymegen" op fol. 105. ro).

Aard werk:
Eenvoudig en kort liber usualis, een handboekje voor de koordienst dat inhoudelijk gezien bestemd moet zijn geweest voor gebruik in een vrouwenklooster. Te denken valt hier aan een Birgitinessenklooster vanwege de speciale aandacht voor de H. Birgitta, die steeds nadrukkelijk "mater" wordt genoemd.
Blijkens de colofon was het in gebruik bij zuster Elisabeth Kivids van het Nijmeegse klooster Bethlehem.
Het feit dat zij toestemming had van haar overste om dit boekje privé te mogen gebruiken wordt expliciet vermeld. In het klooster Bethlehem wordt namelijk een augustijner regel gevolgd.

Literatuur:
- Geurts en Nissen 1984, blz. 20
- Geurts 1989, blz. 170

Bijzonderheden:
Op fol. 104. vo en 105. ro bevindt zich in rode inkt de reeds vermelde colofon. Daarin is het jaartal 1554 met zwarte inkt verbeterd uit het oorspronkelijke jaartal 1665, dat een kennelijke verschrijving moet zijn geweest. Om deze verbetering te verdoezelen zijn de beginletters van de woorden 'Oversten" en " Anno" eveneens met zwarte inkt overgetrokken. Door het Museum van Oudheden in 1892 door aankoop verworven (Zie het verslag van het museum over 1892).
Periode ca. 1550
Voorwaarden voor raadpleging Uitsluitend op microfiche ter inzage. Raadplegen van het origineel alleen na schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 deel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie