397 Dorpspolder Dreumel 1761 - 1958


Rubriek: 2.2 Bestuur, personeel en dienst
Archief 397 Dorpspolder Dreumel
Inventarisnummer 4516
Beschrijving Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het ambtenarenreglement en het vaststellen van de verordening tot vaststelling van bepalingen betreffende indienstneming op arbeidsovereenkomst
Periode 1934 - 1957
Vorm 1 omslag