376 Heerlijkheid Ubbergen 1290 - 1815


Rubriek: 1 Beheer door de stad Nijmegen
Archief 376 Heerlijkheid Ubbergen
Inventarisnummer 2157
Beschrijving Conditiës van verpachting door de magistraat, vanaf 1799 het gemeentebestuur, vanaf 1803 de magistraat en vanaf 1808 de burgemeester van de stad Nijmegen als heer van de hoge heerlijkheid Ubbergen van de weilanden, rietbanen de jacht en het veer over het Meer, alle gelegen onder de heerlijkheid, 1765-1810. Met processen-verbaal van de gunningen
Periode 1756 - 1810
Bereik en inhoud De conditiës over de jaren 1768 en 1794 ontbreken. De verpachtingen golden voor de duur van een jaar; het recht van jacht werd vanaf 1772 voor de duur van drie, vanaf 1780 van zes en vanaf 1786 van drie opeenvolgende jaren verpacht. Vanaf 1776 wordt de 'Schaepenweij' aan de Hoenderberg mede in de verpachting opgenomen. Het veer en de schaepenweij bleven, volgens raadsresolutie van 29 maart 1787, voortaan buiten de verpachting. Het recht van jacht is vanaf 1795 vervallen
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 43 stuk

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.