486 Associatie der Geërfden belast met de Krib- en Waterwerken in de Buitenpolder Erlecom 1772 - 1856


Rubriek: 1 Archief van de Associatie de Geërfden belast met de Krib- en Waterwerken in de Buitenpolder Erlecom
Archief 486 Associatie der Geërfden belast met de Krib- en Waterwerken in de Buitenpolder Erlecom
Inventarisnummer 3408
Beschrijving "Leggerboek", register houdende de notulen der vergaderingen en rekeningen van de gecommitteerden der Geassocieerde Geërfden, bezwaard met de krib- en waterwerken
Periode 1815 - 1856
Vorm 1 deel