1056 Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen 1916 - 2005


Rubriek: 3.1 Stukken van algemene aard
Archief 1056 Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen
Inventarisnummer 229
Beschrijving Toegangen op het directiearchief.
Periode 1980 - 1998
Bereik en inhoud Het directiearchief is ingedeeld volgens een nummering van 1 - 52 die elk jaar opnieuw begint. De grondslag van de nummering is een alfabetische onderwerpsaanduiding. De indeling is niet consequent toegepast.
Zie ook de paragraaf 'Verantwoording van de inventarisatie' in de inleiding van deze inventaris.
Vorm 1 omslag