960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 644
Beschrijving Circulaires, uitgegeven door Mr. W.S.J. Moorrees in zijn hoedanigheid van officier van justitie te Nijmegen en
A.W. Philipse in zijn hoedanigheid van procureur-generaal bij het Hooggerechtshof te 's-Gravenhage
Periode 1816 juli 3 - 1821, oktober 17
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag