960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 426
Beschrijving Repertoire, waarin door de griffier van het vredegerecht te Nijmegen zijn aangetekend alle akten, door hem ontvangen en geregistreerd, verwijzend naar soort en datum der partijen, ingevolge art. 49 der wet d.d. 22ste frimaire 7e jaar
Periode 1811 - 1838
Bereik en inhoud - 1937 alleen in het repertoire aanwezig
- 427 - 453 vervallen.
- voor "jugementen" en vonnissen zie inv.nrs. 619 - 643
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag