1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 8.3.1.3 Andere eigendommen in de stad en het Schependom
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 1996
Beschrijving Verkoopconditiën van enkele stedellijke eigendommen, gelegen binnen de stad Nijmegen, onder Lent en in het Ambt van Over-betuwe; met processen-verbaal der gunningen
Periode 1810
Bereik en inhoud Het betreft: a. De stadsherberg "Den Doelen" met aangrenzende paardenstalling. b. Een huis met bleekveld, genaamd "De Melaten". c. Twee weiden onder Lent, achter en nabij het "Hof van Holland" gelegen. d. Een stuk bouwland "de voorste Keimate" genaamd, gelegen aan en over de grift Kleidijk. Zie voor a. en b. de opmerking onder Inv. nos. 1997 en 1998. Bijgevoegd zijn een kopie en een publicatie van de verkoping.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 omslag
Auteursrecht Publiek Domein