546 Collectie Codices [circa 1000 - 1730]


Rubriek: 1 Archief
Archief 546 Collectie Codices
Inventarisnummer 31
Beschrijving Willem van Berchen
Chronicon Geldriae
s. 15cd
Handschrift, papier, 1 + 325 + 2 bll., Latijn

Vroegere bezitters:
-

Aard werk:
Historische kroniek van Gelre vanaf de Romeinen tot ver in de eeuw, waarin Van Berchen leefde (ovl. 1493). De kroniek wordt gevolgd door een reeks heiligenlevens, geschreven in verschillende handen, waarvan de twee eerste door Heer Johannes Cuper, priester van een niet nader aangeduide St. Georgiuskerk.
Van de reeks heiligenlevens geeft Sloet in zijn uitgave (zie hieronder bij de literatuuropgave) een opsomming op pag. 137-140.

Literatuur:
- L.A.J.W. Sloet van de Beele, Wilhelmus de Berchen, Rector parochialis Ecclesie Nyell, Duflie, De Nobili Principatu
Gelrie et eius Origine, e codice archetypo, qui Noviomagi servatur, descripit, vulgavit, breviterque annotavit, Den
Haag 1870
.
- A. Delahaye, "De Werken van Willem van Berchen" , in: Bijdragen en Mededelingen van Gelre, Vereniging tot
Beoefening van de Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, deel LV (1955/6), pag. 35-56.
- Geurts en Nissen 1984, blz. 32-33
- Geurts 1989, blz. 170
Periode z.j.
Voorwaarden voor raadpleging Uitsluitend digitaal beschikbaar. Raadplegen van het origineel alleen na schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 deel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie