960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 321
Beschrijving Register, waarin diploma's in de rechten (baccalaureaat, licentiaat en doctoraal), behaald aan verschillende universiteiten, opgemaakt ingevolge art. 24 van de wet d.d. 22ste ventôse 12e jaar op de Ecoles de Droit en geregistreerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen
Periode 1811 - 1838
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 katern