546 Collectie Codices [circa 1000 - 1730]


Rubriek: 1 Archief
Archief 546 Collectie Codices
Inventarisnummer 24
Beschrijving (Frater Leo; frater Egidius van Assisi; St. Bonaventura)
(Franciscaanse tractaten)
s. 15bc
Handschrift, papier, 1 + 190 bll., Nederlands

Vroegere bezitters:
Klooster Hessenberg te Nijmegen ("Item dit boeck hoert den susteren opten Heesschenberch to M(sic)ymegen" op het schutblad voorin)

Aard werk:
Een verzameling tractaten bevattende:
- Fol.1. ro:
"Spiegel der volcomenheit daer der minrebroederstaet in begonnen is". Dit is een vertaling van een gedeelte van de
"Speculum perfectionis" van frater Leo, een der eerste volgelingen van St. Franciscus.
- Fol. 37. vo:
"Sommige wonderliken werken die Sunte Franciscus ende sijn yerste gesellen deden", eveneens van frater Leo.
- Fol. 57. ro:
"Sommige gulden woerde die seer stichtich sijn, die dese bruder Egidius gespraken heeft". Dit zijn de "Dicta" van
frater Egidius van Assisi.
- Fol. 73. vo:
Wonderverhalen van de H. Antonius van Padua en van broeder Johan.
- Fol. 75. vo:
Enige gevallen van terechtwijzing door Franciscus en een aantal door hem gegeven vermaningen.
- Fol. 82. ro:
"Dit sijn die name van Sante Franciscus gesellen....."
Gedeeltelijke vertaling van de "Actus beati Francisci et sociorum eius" van de reeds genoemde frater Leo.
- Fol. 158. vo:
"Die lessen van Sante Franciscus Levende....." Dit is een vertaling van een gedeelte van de "Legenda minor Sancti
Francisci" van de heilige Bonaventura.
- Fol. 172. vo:
Nederlandstalige excerpten uit de 'Legenda maior Sancti Francisci" , eveneens van Bonaventura.

Literatuur:
- Geurts en Nissen 1984, blz. 11
- Geurts 1989, blz. 165 en 166
- Van Dongen 1994, deel 3, blz. 64-65

Bijzonderheden:
Door het Museum van Oudheden in 1870 verworven door aankoop (volgens Geurts 1989, p. 165 van Dr. L.F.J. Jansen, conservator van het Museum van Oudheden in Leiden).
Periode z.j.
Voorwaarden voor raadpleging Uitsluitend op microfiche ter inzage. Raadplegen van het origineel alleen na schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 deel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.