815 Gemeenten Druten, Puiflijk, Afferden en Deest 1810 - 1983


Rubriek: 4.2.2.04.2 Bevolking
Archief 815 Gemeenten Druten, Puiflijk, Afferden en Deest
Inventarisnummer 3544
Beschrijving Stukken betreffende de naturalisatie van buitenlanders, alfabetisch geordend op (achter)naam
Periode 1951 - 1983
Bereik en inhoud De stukken worden na 60 jaar openbaar (zie "lijst van beperkingen van openbaarheid" dd. 29 okt. 2005)
Voorwaarden voor raadpleging Niet openbaar tot 1/1/2069
Vorm 1 omslag