232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.3.1.1.3 Ambt Rijk van Nijmegen
Archief 232 Oud Burgeren Gasthuis
Inventarisnummer 680
Beschrijving Akte waarbij voor richter in het Rijk en ten overstaan van de gerichtslieden Margrete, weduwe van Reyn Noydensoen, en hun kinderen Jan, Herman, Henrick, Gaert, Hylle en Lysbeth opdragen aan bakker Henrick van Loen een erfpacht van 2 schild op Kerstdag uit huis met 1½ morgen land en uit 10 hont binnen- en buitendijks land in het kerspel Ooij in het Rijk
Periode 1455 dec 23 [dinsdag na sint Thomasdag apostoli]
Bereik en inhoud Bezegeld door de burggraaf Peter Vighe Geritssoen.
Vorm 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie