485 Ooijse, Erlecomse en Kleefse Buitendijkse Polder, vanaf 1838 Buitenpolder Erlecom 1700 - 1943


Rubriek: 1.3 Associatie der Geërfden belast met de Krib- en Waterwerken in de Buitenpolder Erlecom, 1772 - 1856
Archief 485 Ooijse, Erlecomse en Kleefse Buitendijkse Polder, vanaf 1838 Buitenpolder Erlecom
Inventarisnummer 3407
Beschrijving "Signaat der Ooijsche, Erlecomsche en Cleefsche buitendijksen polder, krib en waterwerken", register houdende de notulen van de vergaderingen der Kribgeërfden en de jaarlijkse rekeningen, tevens gebruikt als ligger van hun grondbezit
Periode 1806 - 1837
Vorm 1 deel