Rubriek: 1.2.2.2.4 Watergangen
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2742
Beschrijving Stukken betreffende een bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten tegen het plaatsen van binnen- en buitendijks gebied op de lijst van natuurgebieden voor Gelderland in verband met de ontwatering
Periode 1962
Vorm 1 omslag