960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 322
Beschrijving Register, houdende processen-verbaal van eedsafleggingen bij aanvaarding van verschillende rechterlijke en niet-rechterlijke funkties van rechterlijke en andere ambtenaren, gedaan in handen van de president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, gedeponeerd ter griffie van genoemde rechtbank
Periode 1821 - 1838
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel