282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


Rubriek: 4 Documentatie
Archief 282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt
Inventarisnummer 674
Beschrijving G. Bruna, De reglementen voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, benevens de daartoe behoorende Koninklijke en synodale besluiten, Zwolle 1871, vijfde herziene druk
Periode 1871
Vorm 1 deel