960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.1 Officier van Justitie te Nijmegen
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 14
Beschrijving Brievenprotocol, houdende de minuten van uitgaande brieven van de keizerlijke procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen
Periode 1813 jul 15 - dec 10
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel