376 Heerlijkheid Ubbergen 1290 - 1815


Rubriek: 1 Beheer door de stad Nijmegen
Archief 376 Heerlijkheid Ubbergen
Inventarisnummer 2141
Beschrijving Akte, waarbij de executeuren van de boedel van wijlen Mr. J. Moorrees en Wilhelmina Catharina Stock aan de stad Nijmegen verkopen 'de Hooge Weyde', groot 6 morgen, gelegen in de heerlijkheid Ubbergen
Periode 1793
Bereik en inhoud
Oud getekend M.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 omslag

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.