747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935


Rubriek: 2.2.1.5.1 Eigendom en bezit
Archief 747 Gemeente Ubbergen
Inventarisnummer 1059
Beschrijving Stukken betreffende de bouw, aankoop, verkoop, ruiling, verkrijging door schenking en het beheer van gemeente-eigendommen; met 3 tekeningen en 4 kaartjes
Periode 1925 - 1934
Bereik en inhoud De onderstaande nummering heeft betrekking op de stukkennummering in het dossier.
In 1925, in 1930 en in 1931 zijn nieuwe nummerreeksen begonnen, die respectievelijk worden aangegeven met de letters a, b en c. Z.n. betekent “zonder nummer”.
a4, a6.
Bouw van een arrestantenlokaal aan de Ubbergensedijk op een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie A nr. 869, 1925; met bestektekening.

a7.
Overzicht van tegen brandschade te verzekeren gemeente-eigendommen, 1926.

a55.
Verbreding van de Verbindingsweg ter hoogte van het gemeentehuis, 1925; met kaartje.

a164.
Aankoop van J.M. Tesser van een perceel grond aan de Beekmansdalseweg, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie A nr. 904 (ged.), ten behoeve van de bouw van een gasmeterhuisje met toebehoren en magazijn, 1928.

a165.
Aankoop van de weduwe van J. Vierboom van een strook grond langs de Steenheuvelsestraat, kadastraal bekend gemeente Leuth sectie C nr. 1180, ten behoeve van een wegverbreding, 1928.

a184, a185, a189, a204.
Aanvaarding van een legaat van J.IJ.G.G. Dommer van Poldersveldt, waarbij de Bossen van Dommer en de Dommerse Lanen worden verkregen, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie A nrs. 745, 747, 866 en gemeente Hatert sectie B nr. 908, 1928 - 1929; met 2 kaartjes, bijlagen en retroacta 1919, 1924.

b13.
Ruiling van grond met J.H. Meij, waarbij wordt afgestaan een perceeltje grond met waterpomp aan de Kerkberg te Beek, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nr. 1134, en wordt verkregen een strookje grond op de Kerkberg, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nr. 1133 (ged.), ten behoeve van de afsnijding van een bocht in de weg, 1930.

b30, b32, b33, c4, c5, c7.
Verhuur en verkoop van de voormalige onderwijzerswoning te Leuth, kadastraal bekend gemeente Leuth sectie C nr. 451, 1930 - 1931.

c3.
Verpachting in kavels van een perceel bouwland aan de Bongerdstraat te Beek, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nr. 128, 1926. NB: Zie ook inv.nr. 927.

c6, c18, c26, c28, c30, c31.
Aankoop van de familie Dommer van Poldersveldt van percelen tuingrond en weg aan de Straatweg en de Waterstraat te Beek, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nrs. 1781 (ged.) en 1782 (ged.), ten behoeve van een verbetering van de Waterstraat en de aanleg van een plantsoen, 1931.

c11, c12, c13.
Aankoop van de RK Patronaatscommissie van het Jongenspatronaat St. Antonius van een perceel tuingrond achter de volkswoningen op de Ravenberg, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nr. 1694 (ged.), 1931.

c16, c22.
Aankoop van J.M. Tesser en J.B. Gitzels van een perceeltje grond met brandspuitenhuisje, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nr. 1543, 1931.

c17.
Poging tot aankoop van M. baron van Randwijck van het terrein “Het Höfke” te Beek, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nrs. 54, 163, 1766 - 1768, 1931.

c36, c38, c40, c42.
Verkoop aan het RK kerkbestuur van H. Laurentius van de onderwijzerswoning aan de Weverstraat te Kekerdom, kadastraal bekend gemeente Leuth sectie B nr. 470, 1931.

c43, c44, c45.
Aankoop van P. Reijnders van een perceel grond aan de Pompweg te Ubbergen, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie A nrs. 54 (ged.) en 55 (ged.), ten behoeve van de bouw van een veldwachterswoning, 1931.

c52.
Verkoop aan J.W. Janssen van het brandspuithuisje te Erlecom, 1932.

c56, c58.
Verkoop van de voormalige veldwachterswoning te Ubbergen, 1932.

c57, c66, c68.
Aankoop van M. baron van Randwijck van een perceel weiland aan de Straatweg in de Smorenhoek te Beek, genaamd “De Zwarte Elzenkamp”, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nr.1207, ten behoeve van de ophoging daarvan tot bouwterrein in het kader van de werkverschaffing, 1932.

c115, c116.
Ruiling met het RK kerkbestuur van de H. Remigius van grond aan de Reussensestraat te Leuth in verband met de bouw van een nieuw kerkgebouw, 1934; met kaartje.

c123, c124, c125, c128.
Ruiling met L. Cillessen en J.M. Derksen van grond aan de Weverstraat te Kekerdom ten behoeve van een wegverbreding, 1934 - 1935.

z.n.
Maken van een pleinafsluiting en bestrating voor het gemeentehuis, 1933; met tekening.

z.n.
Aanvaarding van een door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer geschonken luchtfoto van Beek, 1935.

z.n.
Plan voor de aankoop van grond ten westen van het kruispunt Hezelstraat-Kruisstraat te Ooij,
(1935); met kaartje.

z.n.
Plankaart voor de bouw van woningen op een perceel grond te Erlecom, kadastraal bekend gemeente Ooij sectie B nr. 1348, (1935).

z.n.
Aankoop van L.H. van Raaij van een perceel grond aan de Erlecomsestraat te Erlecom, kadastraal bekend gemeente Ooij sectie B nr. 370 (ged.), en de bouw van een veldwachterswoning op dit perceel, 1935; met bestektekening.

z.n.
Aankoop van de Erven M. baron van Randwijck en N.B. Arts van percelen weiland in de Bovenpolder van Beek, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nrs. 1200, 1201, 1206, 1390 (ged.) en 1439, ten behoeve van het bouwrijp maken daarvan in het kader van de werkverschaffing, 1935.

z.n.
Verkoop van de voormalige veldwachterswoning met erf te Kekerdom, kadastraal bekend gemeente Leuth sectie B nr. 468 (ged.), 1935.

z.n.
Overname van G.L. Verbeet van een perceel grond aan de Holleweg te Beek, kadastraal bekend gemeente Ubbergen sectie B nr. 1622 (ged.), ten behoeve van een wegverbreding, 1935.
Vorm 1 omslag