Rubriek: 1.3.3 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 423
Beschrijving Register op de zaken, welke zijn behandeld voor de rechtbank van koophandel te Nijmegen; opgemaakt door de griffier en geparafeerd door de president van genoemde rechtbank, ingevolge art. 4 van de wet van de 21ste ventôse 7e jaar
Periode 1814 - 1838
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel