976 Architectenbureau Veugelers 1887 - 1989


Rubriek: 2.1.3 Projecten in Nijmegen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamArchitectenbureau Veugelers
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1887-1990
PlaatsNijmegen Scheidemakersgas 13
Nijmegen Broerstraat 57
Nijmegen Mr. Franckenstraat 20
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Geschiedenis van het archiefVan het archief van M.E. Veugelers sr. is het overgrote deel verloren gegaan. Het restant beslaat 79 archiefnummers, waarvan 55 eigen projecten. Doorgaans telt een nummer (een project) een of twee stukken: een tekening en een bestek, of twee tekeningen. Dit geeft de indruk dat het archief integraal is vernietigd met uitzondering van stukken die degene die ze heeft vernietigd - hoogstwaarschijnlijk M.E. Veugelers jr - van bijzondere waarde achtte.
Hiervoor zijn drie motieven denkbaar
1. Hij beschouwde bepaalde projecten als hoogtepunten in het oeuvre van zijn vader. Voorbeelden die de familie in 2007 noemt, zijn een landhuis aan de Huijgensweg uit 1917 en drie woningen aan de Hermelijnstraat uit 1933 (1). Een ander hoogtepunt is het pand Broerstraat 31 dat hij samen met G.H.M. Holt ontwierp (2).
2. Hij vond een project belangrijk genoeg om voor het nageslacht te bewaren.
3. Hij sloot niet uit dat hij bepaalde dossiers zelf nog nodig kon hebben.
Wellicht lag het bedoelde moment in 1973, toen het architectenbureau van Mr. Franckenstraat 20 naar Burggraafstraat 3 verhuisde. Zekerheid hieromtrent bestaat niet, omdat de familie Veugelers niet weet wat er gebeurd is.

Het archief van M.E. Veugelers jr. is in 2007 vrijwel integraal overgebracht van het kantoor aan de Burggraafstraat naar het Regionaal Archief Nijmegen. Afgaande op het overzicht dat de architect tot 1988 heeft bijgehouden, heeft hij 900 projecten onder handen gehad (3). Bij de eerste screening in juni 2007 bleek dat het archief 636 eenheden (mappen, ordners e.d.) telde, maar omdat een aanzienlijk aantal dossiers (alle stukken die op één project betrekking hebben) verdeeld was over meer mappen, omvatte het nog geen 500 dossiers. Wederom is onbekend wat er aan de hand is, maar er zijn enkele mogelijkheden denkbaar:
- De architect heeft geen eigen dossier gehad in gevallen dat hij als adviseur optrad bij taxaties of bouwkundig onderzoek ten behoeve van derden.
- Hij heeft dossiers integraal aan de opdrachtgever overhandigd.
- Hij heeft zelf onbelangrijke dossiers vernietigd. Hiervoor pleit dat deze dossiers in het projectenoverzicht

1). Inv.nr. 28.
2). Tummers, T., Architectuur in Nijmegen. Een overzicht van de architectuur vanaf 1900. Nijmegen 1994, p. 37.
3). Inv.nr. 84.