960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.1 Correctionele rechtspraak
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 17
Beschrijving Stukken behorende bij een strafproces inzake mishandeling van Gerardus Bergmans, Seger Hofmans en Anna Janssen te Oploo voor de door het keizerlijke gerechtshof te Brussel in deze zaak benoemde rechter van instructie, zijnde de president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen
Periode 1811 - 1813
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag