282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


Rubriek: 2.2.3 Predikantsplaats
Archief 282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt
Inventarisnummer 324
Beschrijving Besluiten van de kerkvoogdij om aan de te beroepen predikant G. van Wije een toelage van f. 150,-- te geven
Periode 1883
Vorm 2 stuk