326 Nijmeegs Studentendispuut De Kabeljauwschen 1947 - 1988


Rubriek: 9 Aanvulling 2007
Archiefvormer
Geautoriseerde naamNijmeegs Studentendispuut De Kabeljauwschen
Andere namenDe Kabeljauwschen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1949
PlaatsNijmegen
RechtsvormDispuut
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Geschiedenis van het archiefOfficieel kende een traditionele studentenorganisaties twee archiefvormende instanties: het abactiaat en het quaestoraat. De door de praeses opgemaakte bescheiden werden bij de de abactis gedeponeerd. De abactis bracht op zijn beurt alle bij hem ingekomen stukken tijdens vergaderingen op tafel. Dit heeft incidenteel zijn weerslag op de stukken zelf: uiterlijke kenmerken zijn dan vochtvlekken of doorgelopen inkt, veroorzaakt door iets te rijkelijk vloeiende drank. De quaestor hield de financiële administratie bij met de daarbij behorende verslagen. Bij hem werden ook afgedane stukken deponeerd van de vicepraeses en van de gedechargeerde diescommiessies.
Allengs werd de behoefte gevoeld om een apart beheer voor de oude stukken in te stellen. Vanaf het eind van de jaren vijftig bestond de functie van dispuutarchivaris. Deze ordende in 1961 het correspondentiebestand volgens een registuurplan, dat veel kenmerken vertoont van een klassiek resolutiestelsel: een globale ordening op afzender, waarde de stukken, afkomstig van leden en aspirantleden nauwkeurig werden ingedeeld. De stukken werden in ordners geborgen en waren zo "op oogopslag" toegankelijk. Hiernaast werd een chronologisch geordend "lezingenarchief" gevorm, bestaande uit teksten van door dispuutleden en binnen het dispuut gehouden lezingen en redevoeringen; op het geheel zou een tafel worden bijgehouden.
Het archief werd bewaard op de kamer van de dispuutarchivaris, sedert 1966 in de kelder van heet dispuutshuis. Afzonderlijk hiervan werd een officieel foto-album bewaard door een dispuuts-fotoarchivaris, die de foto's van leden en reünisten verzamelde en selecties maakte op de officiële foto's, die tijdens de festiviteiten van het dispuut werden vervaardigd.
In de laatste jaren van het dispuut viel het archief aan verwaarlozing ten prooi. De stukken van de laatste besturen werden niet meer aan het archief toegevoegd; de laatste dispuutsarchivaris verliet het dispuutshuis zonder de stukken mee te nemen. Zij werden uiteindelijk door twee leden in zolders opgeslagen, totdat het organisatiecomité van de reünie van 1969 de stukken weer opspoorde. Een gedeelte werd tijdens de reünie tentoongesteld, het andere deel kwam in het najaar van 1980 weer tevoorschijn. Het archief blijft echter hiaten vertonen, hetgeen blijkt uit een achter de inventaris gevoegd overzicht van verloren geraakte bescheiden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.