326 Nijmeegs Studentendispuut De Kabeljauwschen 1947 - 1988


Rubriek: 9 Aanvulling 2007
VerwervingHet archief werd in 1980 in bewaring gegeven aan het gemeentearchief in Nijmegen volgens artikel 1 van de Archiefwet. In de daartoe besloten overeenkomst werd nader bepaald, dat deze bewaring automatisch in een schenking zal overgaan, wanneer er nog slechts drie dispuutsleden in leven zijn. Tevens is bepaald, dat bij herleving of "interne voortzetting" van het dispuut, de overeenkomst nietig zal zijn, omdat de huidige overdragers dan niet meer de beschikking zullen hebben over het eigendomsrecht.
Het nieuwe dispuutsbestuur zal dan over de bestemming van het archief beschikken.
AanvullingenAanvullingen 1981 (inv.nrs. 82-84), 1988 (inv.nrs. 85-90) en 2007 (inv.nrs. 91-106).
SelectieLijst van ontbrekende archivalia:
Notulen van vergaderingen van de vriendenkring. 1947-1948. N.B. : dit manco werd reeds in 1961 door de dispuutsarchivaris geconstateerd. Zie inv. nr. 82. Dit deel was nog aanwezig in het dispuutsarchief in 1965 Notulen van dispuutsvergaderingen. 1962-1963 N.B.: dit deel ging reeds tijdens het abactitaat verloren. Notulen van dispuutsvergaderingen, vanaf 1963 N.B.: dit deel onderging vermoedelijk hetzelfde lot. Kasboek van de quastor, 1960-1963 N.B.: dit deel geraakte tijdens het quaestoraat verloren. Verslag van een reünistenbijeenkomst bij gelegenheid van het priesterjubileum van G. Doene m.h.f. in de winter van 1964/1965 N.B.: dit verslag werd buiten het lezingenarchief in een aparte omslag bewaard en geraakte daardoor vermoedelijk buiten het dispuutsarchief. Correspondentie en circulaires over de jaren 1966-1969 N.B.: Officiële correspondentie werd in ieder geval gevoerd bij de voorbereiding van diesvieringen en de interne viering van het vierde lustrum in 1969. Kasbescheiden over de jaren 1966-1969 N.B. zelfde reden. Logboek, bijgehouden door J.B. van Haperen (medio 1950) N.B.: Het bestaan van dit logboek was reeds legendarisch, toen in 1961 door de dispuutsarchivaris hiernaar nasporingen werden gedaan.
OrdeningBij de inventarisatie is uitgegaan van een indeling naar de oorspronkelijke archiefvormende instanties binnen het dispuut. Dit impliceerde een handhaving van de orde van de in ordners geplaatste bestanddelen, maar het uiteenhalen van het door de dispuutsarchivaris gevormde "lezingenarchief", dat uiteindelijk een chronologisch geordende stapel van omvangrijke stukken was. Bij de beschrijving is ervan uitgegaan, dat het archief niet meer zal worden gecompleteerd. Mochten alsnog bescheiden bij de diverse abactes i.t. worden aangetroffen, dan zullen zij in een supplement moeten worden beschreven.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.