960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 16 Notarissen Den Bosch
Geen informatie beschikbaar.