1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 1-76
Beschrijving Minuut-resolutiën van de magistraat der stad Nijmegen
Periode 1581 - 1793
Bereik en inhoud Van enkele stukken valt niet precies uit te maken of ze klad-, concept-, dan wel minuut-resolutiën zijn. Gemakshalve zijn deze stukken alle onder één hoofd samengevat. Van verschillende jaren zijn slechts de resolutiën over enkele maanden of dagen aanwezig. In het deel over 1677 staat achterin een opgave der in dat jaar verstrekte nieuwjaarsfooien, in het deel over 1700 een lijst dergenen die in dat jaar vrijdom van jagen in het schependom genoten, in het deel over 1725 een uitvoerig bestek van een uit te voeren orgel. In de delen over 1749-1754, 1756, 1758, 1767, 1768, 1782 en 1785 zijn enkele bijlagen bijgebonden. Het deel over 1773 bevat een geliasseerd rapport ener raadscommissie over de stedelijke financiën. De minuut-resolutiën over de jaren 1757, 1758 en 1767-1793 zijn oud genummerd G 3 tot en met G 31, "minute Raads-Resolutiën". De minuten over de jaren 1736, 1751 en 1753 bevatten ook resolutiën welke niet in het net-exemplaar voorkomen.
Vorm 25 deel; 51 omslag

Bestanddelen