960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 213-221
Beschrijving Duplo van het repertoire van Leopold Frans Willem van Cooth, notaris te Ravenstein, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement Nijmegen
Periode 1813, 1815 - 1818, 1820 - 1823
Vorm 9 deel

Bestanddelen