196 Familie Weve 1839 - 1997


Rubriek: 1.3.2.2.1 Het Valkhof
Archief 196 Familie Weve
Inventarisnummer 1-6
Beschrijving Manuscript 'De Valkhofburcht te Nijmegen'
Periode [1925]
Bereik en inhoud De tekst 'De Valkhofburcht te Nijmegen' is in drie verschillende versies bewaard gebleven. Deze versies zijn door Peet Teeuwen in 2017 van commentaar voorzien en naast elkaar gelegd. Voor de concordans, zie de bibliotheekcatalogus.
Vorm 6 omslag

Bestanddelen
Hoofdstuk 2, 1925; met een overdruk van Weve, ‘De karolingische kapiteelen van het voormalige Karels-paleis te Nijmegen', in: Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond jrg. 11, tweede serie, 1918, p. 70-76, 1918, [1925], 1 omslag
Hoofdstuk 1, [1925], 1 omslag
Hoofdstuk 6, [1925], 1 omslag
Hoofdstuk 4, [1925], 1 omslag
Hoofdstuk 5, [1925], 1 omslag
Hoofdstuk 3, [1925], 1 omslag

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie