1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 24 Schepenbrieven
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 4101-4479
Beschrijving Schepenbrieven
Periode 1265 - 1807
Bereik en inhoud In de deelbeschrijvingen wordt verwezen naar regestnummers. Het betreft de regesten beschreven in:
- J.A.B.M. de Jong, Regestenlijst 1166-1591, Nijmegen 1960 (aangegeven met J)
- M.M.M. de Mol, Regestenlijst 1592-1807, Nijmegen 1996 (aangegeven met M).

Voor regesten (samenvattingen) en foto's van de charters, vink in de Digitale Studiezaal de zoekoptie 'personen' aan en daarna de bronsoort 'Oorkonden'. Filter, na op 'zoeken' te hebben geklikt, vervolgens op de toegang 'Regesten Oud Archief Nijmegen, 1166-1811'.
Vorm 380 charter

Bestanddelen
Akte, waarbij Willem van Hoekelum en zijn vrouw Katherine, alsmede Jacob Blije en zijn vrouw Hilleken, aan Johan vanden Stall, priester en kanunnik te Nijmegen, verkopen een rente uit een huis en hofstad in de Ooij in den Rijck, genaamd Pijpers hofstatt, 1485, 1 charter
Akte, waarbij Johannes van Roedinghen, perifex, verkoopt aan Andreas van der Wuert de helft van de achtermuur van zijn huis in de Borchtstraat tegen een erfcijns van 4 denarii, 1390, 1 charter
Akte, waarbij Theodericus de Stralen en zijn vrouw Heylwigis aan Gadefridus de Coelne verkopen een erfrente van 8 oude gouden schilden uit een huis en erf in de Steenstraat, 1502, 1 charter
Akte, waarbij Noije van den Wijngart en zijn vrouw Metta aan Johannes Noet verkopen een erfrente van 6 gouden hertog Philipsgulden, geldende op de vigilie van Pasen uit een huis op de Ganzenheuvel, 1528, 1 charter
Akte, waarbij Michaell Vaick, tinctor, en zijn vrouw Heilwigis aan Otto, zoon van wijlen Jodocus de Roggelt, verkopen een erfjaarrente van 1 golde hartouch Philippus gulden uit een perceel grond buiten de Hertsteegsche pport en uit een perceel buiten de Siekerport, 1554, 1 charter
Akte, waarbij Florentius de Mekeren en zijn zonen Gadefridus en Gerardusaan Baldekinus Cromlant afstaan alle rechten op 2 percelen grond in Gysekensdale in de Oy, 1358, 1 charter
Akte, waarbij Petrus de Volden en zijn vrouw Elizabeth aan Johannes Rait verkopen het vierde deel van een erfrente uit een huis en erf achter het vleeshuis in de Nyetgasse, 1453, 1 charter
Akte, waarbij Theodericus Heynkini van Gruesbeke aan Gerardus van Tyll een vierde deel van een huis in de Grote Straat verkoopt, 1408, 1 charter
Akte, waarbij Goeswinnus vanden Berghe en zijn vrouw Hilla aan Metta, weduwe van Albertus Kracht, verkopen een erfrente van 2 oude gouden schilden en een vierde van een schild uit erfrenten die zij bezitten op de huizen en erven opten Ganzenhoevell en in de Vleyschouwerstraat, 1470, 1 charter
Akte, waarbij Maurits de Bruyn en Hester Johana Boogaard verklaren aan Johanna Catharina van Schevichaven, weduwe van O.W. Lotichius, schuldig te zijn het bedrag van 9999 gulden, onder verband van een huis en hof te Haltingen, alsmede een huis en pakhuis in de Grote Burchtstraat, 1800, 1 charter
Akte, waarbij Helmicus, prior van het klooster te Gaesdonck en de broeders verkopen aan Derick van Maesacker het huis in de Hezelstraat, waarin hij woont, 1463, 1 charter
Akte, waarbij Arnoldus vanden Putte en zijn vrouw Metta aan Johannes die Ruter verkopen een erfrente van 3 oude gouden schilden uit een perceel grond, genaamd de Herincxkamp, 1463, 1 charter
Akte, waarbij Johannes Rodolphi en zijn vrouw Folza verkopen aan Johanna Collertz een erfrente van 4 oude gouden schilden uit een huis en erf opten Wyer, 1492, 1 charter
Akte, waarbij Theodericus vanden Berge verklaart in erfpacht te hebben ontvangen van Theodericus Quadeleyne en Wilhelmus en Jacobus Gruyter een huis en erf aan de Smeedstraten, 1412, 1 charter
Akte, waarbij Apiskinus vander Kuylen en zijn vrouw Aleydis verkopen aan Johannes de Haren een huis met erf in de Plaetmekerstraat, 1425, 1 charter
Akte, waarbij de Staten Generaal Jacob Goris benoemen tot lid van de Raad van State, 1660, 1 charter
Akte, waarbij Henricus de Wachtendonck, priester, Greta, weduwe van Johannes Heynkini, en Stina Ridders machtigt de hem toekomende erfrente van 8 oude gouden schilden uit een perceel in de Steenstraat te beheren, 1462, 1 charter
Obligatie, groot 600 gulden, opgenomen door het Schippersgilde bij Derk Centen en Anna Heyligers, onder verband van het gildehuis, gelegen achter het Gasthuis of de Vismarkt, 1 charter
Akte, waarbij Swederus van Sallant aan Gadefridus van Coelne een bedrag heeft verpand op het huis in de Begijnengaisse, eerder eigendom van Cornelius van Broichusen, 1507, 1 charter
Akte, waarbij Luytgaerdis, weduwe van Johannes de Gheressym, verkoopt aan Aelbertus Vaeck een erfrente van een oude gouden schild uit haar bezittingen nabij de Ganzenheuvel, 1410, 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie