960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 276-297
Beschrijving Protocol, houdende akten van afstand van boedels of aanvaarding onder beneficie van inventaris, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen en geparafeerd door de president van genoemde rechtbank.
Periode 1811 - 1838
Vorm 22 deel

Bestanddelen
12