1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 2 Keuren, ordonnantiën en publicatiën
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 471-474
Beschrijving 'Alde koerboeck', eerste keurboek
Periode 14e - 16e eeuw
Bereik en inhoud Deze katernen zijn, blijkens het opschrift op de omslag, door de stadssecretaris Johan van den Have in 1567 als oude, op de secretarie rondzwevende, stukken bijeengebonden en vervolgens met het oudste burgerboek (Inv. no. 666) in één perkamenten omslag verenigd. Deze laatste draagt als opschrift op de rug: "Derde Boick. Alde overdrachten ende coirboick. Namen der alde borgeren beghinnende anno 1337. Namen der ny schepenen in Junio colligirt", en op de klep van de omslag: "Borger Namen. Overdrachten. Namen der nij schepenen. Die dry derdendeilen van den raet. Alde Corboick versamelt in Junio anno LXVII". Voor een uitvoerige beschrijving van dit z.g. handschrift A zie men: Krom en Pols, Stadrechten van Nijmegen, blz. XIV e.v.
Gedeeltelijk op perkament.
Vorm 4 katern

Bestanddelen
Vierde gedeelte, (ca. 1415), 1 katern
Eerste gedeelte, (ca. 1350 - 1500), 1 katern
Tweede gedeelte, 'Alde Coirboick', (ca. 1430), 1 katern
Derde gedeelte: lijsten der gekozen raadsleden, (ca. 1520 - 1560), 1 katern

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie