1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


Rubriek: 1.1.3.2 College van burgemeester en wethouders
Archief 1478 Gemeente Bemmel
Inventarisnummer 766-10276
Beschrijving Verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders
Periode 1938 - 2000
Bereik en inhoud Bij verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied werden in alle gemeenten de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders per 1 september 1941 ontbonden. Hun taken gingen over op de burgemeester; de wethouders werden diens medewerkers. Verslagen en besluitenlijsten uit de periode 1945-1958 ontbreken. Vanaf 1969 zijn de B&W-besluiten aangaande bijstand en ondersteuning in individuele gevallen op aparte lijsten bij de besluitenlijsten gearchiveerd. Omdat zij een andere openbaarheidstermijn dan die van de overige B&W-besluiten hebben zijn zij als aparte bestanddelen beschreven.
Vorm 8 band; 37 omslag

Bestanddelen